Start

Det här är FIA

Det här kan FIA

Referenser

Kontakt

Om

 

Sopor är spännande!

FIA:s verksamhetsidé är att hjälpa kommuner och företag i deras arbete med avfallsfrågor. Nya lagar och lösningar för att förbättra miljön gör att avfallsbranschen är under ständig förändring. Då är det inte alltid lätt att hänga med, vare sig det gäller upphandling av entreprenörer eller dimensionering av soprum.

Efter många års arbete med avfallsfrågor, både som kommunal handläggare/beställare och som entreprenör, har vi på FIA den erfarenhet och kunskap ni behöver. Vi vet att många som arbetar med avfallsfrågor inom kommuner och företag ofta inte har tillräckligt med tid för att hinna göra ett bra jobb eller skaffa sig tillräckligt med kunskap.
Vi vet att vi kan vara en bra resurs i sådana lägen. Vårt genuina intresse för avfallsfrågor gör att vi hela tiden följer med i utvecklingen.